Řídící hlavní hodiny ANTONIUS

Popis produktu

Hlavní řídící  hodiny ANTONIUS jsou určeny především pro použití v kostelích, ale i pro spínání v různých aplikacích. Skládají se ze základní desky s displejem a klávesnicí a výkonové desky se spínacími prvky pro věžní hodiny, elektromagnetická kladiva, vyzvánění zvonů a další pomocné funkce (Ovládání bezpečnostního relé, osvětlení hodin, zapínání topení).
Deska se spínacími prvky je standardně umístěna v jedné skříni spolu s displejem a klávesnicí, ale pokud nejsou elektrické rozvody v kostele dostatečně dimenzovány, může být výkonová deska umístěna i jinde, než základní deska s klávesnicí a displejem. K jejich propojení složí datová komunikace RS 485 .
Hodiny se dají rozšířit dalšími výkonovými deskami. Časové údaje hodin jsou synchronizovány přijímačem radiových signálů DCF popřípadě satelitním přijímačem GPS . Řídící hodiny ANTONIUS jsou nejvyšší modelovou řadou našich hlavních řídících hodin, které umožňují komfortně řídit všechny možné funkce v kostele nebo jiné budově, kde je vyžadováno spínání několika silových okruhů v časovém úseku.

Pro použití v liturgických objektech je připraveno velké množství užitečných funkcí, keré usnadní obsluhu např.:

  • předprogramovno na 100 let dopředu datum Velkého pátku a tím možnost automaticky vypnout pravidelné zvonění v tento svátek,
  • naprogramované pohyblivé liturgické svátky,
  • možnost spínání osvětlení podle západu a východu slunce. 
  • Sekce Anděl páně je určena pro pravodelné zvonění vetšinou 3x denně,
  • sekce Mše je určena pro naprogramování zvonění před bohoslužbami s možnosti samostatného vypnutí při nepřítomnosti faráře,
  • Sekce Slavnostní zvonění slouží k naprogramování slavnostních dní a speciálního zvonění. Toto zvonění má přednast přd sekcí Mše.
  • Pohřebního zvonění pro pravidelné zvonění " hrany " před dnem pohřbu.
  • Pro lepší čitelnost a přehlednost je použit displej s 9 mm výškou znaků ve formátu 20 sloupců x 4 řádky.
  • Podsvícení displeje se po 20 minutách od naposledy stisknuté klávesy nebo po zapnutí napájení vypne.
  • Obsluhu usnadňuje graficky zpracovaná klávesnice se symboly pro jednotlivé funkce a světelné zobrazení zapnutí jednotlivých funkcí.

Technické parametry
Přílohy

Obdobné produkty