Produkty k této službě

Výroba litých zvonů

Jako výhradní distributor pro Českou a Slovenskou republiku si Vám dovolujeme představit výrobu litých zvonů italského výrobce ECAT Campane, dědice tradiční zvonárny Mazzola Achille z Valduggia založené v roce 1404.

3.května 1995 sjednocením historické slévárny ACHILLE MAZZOLA 1440 byla založena novodobá tradice firmy ECAT CAMPANE. Jenom po uplynutí jednoho roku  se uskutečnilo první odlití zvonu.
ECAT CAMPANE je víc než jen název firmy. Toto jméno vyznává jeden systém hodnot, podle kterého se řídí projektováni všech našich produktů. Posloucháme naše zákazníky, chápeme jejich požadavky a vytváříme hudební nástroje, které je uspokojí. Našim cílem je překvapit, uspokojit  a nabídnout více, než se od nás očekává.

Rok za rokem ECAT CAMPANE pokračuje v upevňování svého jména výrobou zvonů v kterých slaďuje pokrokovou technologii a lidský um. Zvony nejsou jen jednoduchými věcmi, ale hudebními nástroji a uměleckými díly zároveň. To vše je důležité pro naše projektanty a techniky. Jsme známí pro naši osobnost zvonu, který svým ladícím zvukem, zasáhne srdce toho, kdo je poslouchá.

Naše filosofie je jednoduchá, vytvářet stále lepší zvuk zvonu za přispění nových technologií a zachovat při tom spojení mezi estetikou a nádherným zvukem zvonu. Nové techniky odlévání, kontrolování a vytváření nových pracovních postupů, zajišťují ideální poměr  mezi materiálem a perfektně připravenou formou zvonu, která umožňuje maximální volnost v grafickém návrhu pro jednotlivé zvony. Tak to bylo od samého začátku výroby a tak to bude i v budoucnosti.


Slévárna zvonů ECAT Campane vyrábí bronzové zvony pro kostely a přesně laděné zvony a zvonky pro zvonkohry.
Zvony jsou nejčastěji používány v církevních stavbách jako jsou chrámy, kláštery, kostely a kaple. V některých obcích jsou na samostatných zvoničkách a zvonicích. Zvony slouží ke svolávání ke mši svaté, pro odbíjení času, při mimořádných společenských událostech, při úmrtích osob, při svatbách, narozeninách význačných osob, korunovacích panovníků, inauguracích volených hlav států apod. Zvonění je odedávna užíváno coby poplachový signál - například při požárech, povodních, při vpádu cizích vojsk.

Produkty