Technické vybavení zvonu

      Samostatný zvon je malé umělecké dílo, které je pěkné napohled, ale bez technického vybavení by zvon neplnil svou funkci a to nechat plně vyznít svůj zvuk. Proto je důležité věnovat velkou pozornost také dalším součástem celého kompletu pro zvon tak, aby se splnil hlavní úkol zvonu - oznamovat svým zvoněním dění, ať to je zvonění Anděl Páně, svolávání věřících k bohoslužbě, oznamovat něčí úmrtí nebo oznámit sváteční čas.
     Technické vybavení zvonu se skládá z několika základních částí, osou zvonu ne které vlastní zvon vysí a houpe se, to je vyrobenu buď z tvrdého dřeva ( nejčastěji z dubu ) nebo železa. K ose je zvon uchycen za pomociželezných  třmenů a kování. Jednou z důležitých součástí technického vybavení zvonu je srdce zvonu, které je vyrobeno s poddajného železa s minimální tvrdostí tak, aby se úderem do zvonoviny tvarovalo samo a co nejméně vybíjelo zvon. Je vhodné za životnost zvonu radši několikrát vyměnit nebo popustit srdce, než zvon otáčet. Takto se mnohokrát násobí životnost zvonu ve zvonici.