Produkty k této službě

Pohony zvonů

K dnešnímu datu je naši technolgií rozhoupáno více jak 8500 zvonů nejen v České a Slovenské republice, ale i ve Francii, Německu, Španělsku, Italii a Rakousku.

V našich oblastech je zvon rozezníván v zásadě trojím způsobem:
  • srdcem zevnitř, rozhoupáním zvonu
  • rozhoupáním srdce, přičemž zvon zůstává v klidu ( málo používaná technika )
  • kladivem, zpravidla zvenčí, kdy zvon zůstává v klidu ( použití u zvonkoher )

Nejčastějším způsobem zavěšení zvonu v našich krajích je zavěšení na hřídeli ( závěsu zvonu ), kdy se zvoní rozhoupáním zvonu. Způsobem nepohyblivým jsou většinou zavěšeny zvony a cimbály výhradně určené k odbíjení času a zvony pro zvonkohry.

Zvon starého typu ( s královskou "ušatou" korunou ) je připevněn železnými třmeny k dubovému jařmu, se zapuštěnými zvonovými čepy .  Zvon s talířovou korunou mají zvonový závěs dřevěný nebo železný.

Závěs zvonu může mít sníženou osu otáčení - čepy jsou umístěny níže než osa závěsu, ke kterému je zvon přitažen. Zvláštním případem je zavěšení na závěsu s hluboko položenou osou otáčení - na lomené hřídeli, kdy čepy se nacházejí v úrovni krku zvonu. Výsledkem tohoto způsobu zavěšení je snadnější uvedení do pohybu, neboť osa otáčení se přiblížit těžišti zvonu. Jestliže se čepy sníží na úroveň osy otáčení srdce, nebo pod ní, dojde ke změně pohybu srdce, takže zvon se pohybuje de facto proti visícímu srdci, do kterého naráží. Chceme-li docílit souhlasného pohybu srdce a zvonu, musí být v tomto případě srdce zavěšeno na zvláštní konstrukci uvnitř zvonu.

Při zavěšení na normálním závěsu s čepy v úrovní v ose závěsu bije srdce při rozhoupání na vykloněnou stranu zvonu. Srdce koná souhlasný, ale rozmáchlejší pohyb než zvon. Při pomalejším kyvu má možnost zvon po úderu srdce krázně vyznít svým tonem. Působí důstojnějším dojmem než zvony, které mají chod rychlejší. Takto je v našich končinách zavěšena většina zavěšený zvonů.  
Staré závěsy z dubového dřeva, vzhledem ke své výšce tvořily určitou protiváhu hmoty zvonu. Rozhoupaný zvon měl lepší setrvačnost a snáze se udržoval v kyvu. Dubové dřevo zvonového závěsu také lépe tlumí přenášení vibrací na další části stolice a nechává vyznít krásu tónu zvonu. Moderní železné závěsy v podobě traverzy takto nepůsobí a zvonem se zvoní obtížněji.  Zvon má být dobře vyvážen. Nevyvážený zvon bije nepravidelně a na jednu stranu silněji. Zvoní se jím namáhavě, nerovnoměrně a vytlouká se. 

Naše firma se více než 20 let zabývá houpáním zvonů a všechny naše zvony byly rozhoupány za pomoci lineárního motoru a elektronické řídící jednotky. V dnešní době je elektronika VEGA již 5 generací řídících elektronik a je plně osazována na moderních osazovacích strojích metodou SMD montáže. Mezi naše nejvýznamnější odběratele patří firmy pracující v této oblasti jako MAMIAS, ECAT, Hoerz, z českých odběratelů Rostislav Bouchal - BOROKO, Josef Tkadlec, Hainz a další.

Produkty