Produkty k této službě

Lineární motory řada LM ..

Lineární motor je elektrický stroj, který mění elektrickou energii na přímočarý (lineární) pohyb. Jde principiálně o klasický rotační motor jehož stator je rozvinut do roviny. V případě lineárního motoru, pak rotor (kotva) tvoří ocelový plát s hliníkovým plechem v němž se uzavírá elektromagnetický obvod.

 

Vyrábíme 8 typů lineárních motorů:


LM 50 LM 100 LM 300 LM 750
LM 75 LM 200 LM 500 LM 1000

 

Motory se liší tažnou silou, rozměrem, napájecím napětím a způsobem zapojení. S vysokým stupněm krytí (IP65) jsou motory uzpůsobeny pro práci v nejtěžších povětrnostních podmínkách a zabudovaná tepelná pojistka zajišťuje bezpečný provoz a ochranu.
Lineární motory jsou vyráběny sériově a je kladen velký důraz na kvalitu použitých materiálů. Každý jednotlivý motor je samostatně zkoušen a zkušební protokol je zálohován. Na námi vyrobené motory poskytujeme " doživotní záruku " na skryté výrobní vady.

 

Kotva lineárního motoru (KLM):


KLM 250 KLM 400 KLM 600 KLM 800
KLM 300 KLM 500 KLM 700 KLM 1000


 

Kotva je protipól ke statoru lineárního motoru a pracuje jako jeho rotor. Je pevně spojena se závěsem (osou) zvonu. Vyrábí se v několika velikostech, většinou podle velikosti zvonu, na přání  s přídavnými "C" profily. Pro velké hmotnosti zvonu se kotvy vyrábí ve tvaru půlměsíce, pro prodloužení tažné síly.
 

Produkty