HZ 123 řízení pohonu zvonu

( ukončena výroba roku 2002, nahrazeno jednotkou VEGA )

Jednotka řízení zvonu HZ 123 byla naše první elektronicky spínaná jednotka s mechanickým spínaním reverzace lineárního motoru. K snímání pohybu zvonu se používalo inkrementální čidlo IC 40, které bylo následně nahrazeno jemnějším čidlem IC 80. Toto čidlo vyžaduje mechanické spojení s osou zvonu, většinou pomocí řetízku a ozubeného kolečka. Toto snímání vyžaduje údržbu, zejména pravidelnou kontrolu a promazání řetízku, aby nedocházelo k zatvrdnutí pohyblivých částí a tím k poruše funkčnosti.

Vlastní elektronika HZ 123 byla řešena jako mechanicky seřiditelná elektronika, která nevyžaduje ovládací klávesnici. K spínání bylo použito elktronických spínacích prvků a vlastní reverzace fází se řešilo vnitřním přepínacím relé. Bezpečnostní rele spínalo při každé rverzaci, aby elektronika reverzovala bez napětí a nedocházelo ke kolizním stavů. Tato elektronika bylo vylepšena a následně se začalo používat jednotka s ounačení DHZ 123.

 

Na všechny naše elektroniky provádíme komplexní servisní činnost.