DHZ 123 řízení pohonu zvonu

( ukončena výroba a vývoj typové řady DHZ ...  roku 2006, nahrazeno jednotkou VEGA )

Tento typ řady DHZ ... je chráněn patentovým vzorem č. 11424.


Jednotka řízení zvonu DHZ 123 se používala pro řízení houpání zvonu za pomocí lineárního motoru, ale je mnoho aplikací, kdy jednotka DHZ ... ovládá asynchronní motory. Vývojově vychází s modelu HZ ... . Vlastní řada jednotek DHZ ... byla rozšířena na aplikační moduly pro použití s lineárním motorem, asynchronním motorem, zesílená varianta s externími spínacímy prvky  pro větší proudové zatížení, jednotka pro ovládání externích kladiv pro použití při pohřebním zvonění používané ve Francii atd.
Jednotka má informační svítivé LED diody pro identifikaci činnosti zařízení a vlastní autodiagnostiku základních funkcí. Tato jednotka byla první jednotka, využívající tyto inteligentní funkce a stala se standartem pro tuto oblast činnosti v oblasti houpání zvonů.
Využívala taktéž ke snímaní pohybu zvonu inkrementálního čidla IC 80, které bylo napevno spojeno s osou zvonu za použití řetízku.Toto snímání vyžaduje pravidelnou údržbu a mazání pohyblivých částí. Tuto jednotku jsme začaliprodávat dalšim partnerům phybujících se v této oblasti.
Jednotka DHZ ... se instalovala většinou do plastových rozvaděčů a ke své činnosti využívala pár externích rele SCHRACK, které následně nahradili reverzační stykače zajišťující vlastní reverzaci pohonu lieárního i asynchronního motoru. Nevýhodou tohoto řešení byla určitá hlučnost zařízení, kdy docházelo k spínání a reverzaci stykačů doprovázené hlasitým sepnutí po celou dobu houpání zvonu.

Jednotka DHZ ... byla první jednotka řízení houpání zvonu naší firmy, kterou jsme začali exportovat do zemí Evropské unie, především do Francie.

 


Na všechny naše elektroniky provádíme komplexní servisní činnost.