Jablunkov, Konvent sester alžbětinek

březen 2011

Pro Konvent sester alžbětinek jsme provedli výměnu číselníků hodin a jejich celkovou renovaci s výměnnou všech komponentů.
Původní hodiny byly nainstalovány pod krycím sklem a svým vzhledem připomínali  nádražní hodiny. K celkovému vzhledu konvetu jsme navrhli výměnu těchto hodin za hodiny s římskými čísly. Provedli jsme celkovou výměnu číselníků a výměnu pohonu. Každá strana číselníků má svuj ručkový převod s prodlouženou osou typ CMH 150/30. Vlastní řídící hodiny typ TONY řízené signálem DCF zajišťují jak vlastní pohon hodin tak i osvětlení hodin podle západu a východu slunce.