Kněžice, věžní hodiny

březen 2011

Pro místní římskokatolickou farnost jsme provedli výměnu pohonu věžních hodin na místním kostele. Starý mechanický stroj s el. nátahem byl již nefunkční. Původní stroj jsme nahradili řídící elekronikou věžních hodin MiniTony 4R pro ovládání centrálního převodu a odbíjení pro 2 kladiva pro čtvrťové a hodinové odbíjení. Věžní hodiny jsou řízeny rádiovým signálem DCF.