Lukavec kostel, věžní hodiny

Duben 2011

Pro obecní úřad Městyse Lukavec jsme provedli rekonstrukci věžních hodin na místním kostele. Hodiny fungovali na původní mechanický stroj s elektrickým nátahem. Při rekonstrukci fasády věže za použití lešení, jsme provedli rekonstrukci prosvětlených číselníků hodin. Po prohlídce vlastního zařízení před rekonstrukcí, jsme navrhli postup oprav. Původní návrh zakrýt celý otvor kovovým číselníkem jsme nedoporučili, protože utvory vně stávajících číselníků působil zároveň jako okno pro šíření zvuku kostelních zvonů. Nakonec bylo rozhodnuto o zachování původního rozměru číselníků a o výměně původních skleněných dílů za nové plastové. Dále bylo naplánovaná výměna mechanických kladiv odbíjení za elektromagnetická. Další změna proti původnímu řešení spočívala v náhradě centrálního rozvodu, který byl komplikovaně instalován pod zvony. Náhrada byla vyřešena instalací minutových převodů s pohonek 230V k jednotlivým ručkovým převodům číselníků. Tímto řešením se uvolnilo místo v samotné věži v prostorách zvonů. 

Postup prací : Odstranění skleněných výplní číselníků, Renovace stávajících ručkových převodů, Renovace stávajících hodinových ručiček, Ošetření kovových částí rámu číselníku, Instalace nových plastových výplní číselníku, Instalace ručkových převodu s minutovým převodem EMP 150,Instalace osvětlení, Napojení na řídící hodiny Tony DCF Vlastní řídící hodiny TONY zajistili přesný chod hodin s řízením času signálem DCF, a zároven řešili vlastní osvětlení hodin s instalovaným programem pro spínání podle západu a východu slunce.