Perná kaple sv. Floriána

Březen 2017

 Pro obec Lešná místní část Perná jsme dodávali nový zvon ladění C3, váha 26kg, průměr 350 mm. Kaple je zasvěcena svatému Floriánu, který je i ve zdobení zvonu na jedné straně a na druhé straně je motiv sv. Michaela. datování zvonu je " LP 2016 PERNÁ ". Kolem celého zvonu je nápis :  " Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián. "  Zvon je zavěšen na dřevěné hlavě s kováním. Elektricýk pohon zvonu je řešen lineárním motorem LM 100 a řízen elektronikou VEGA M s napětím 230V. Spínání zvonu v pravidelných časech řídí spínací hodiny MiniTony s přijímačem časových značek DCF. Další možností spínání je dálkové ovládání s dosahem až 600m.