SK - Madunice

Březen 2013

Pro obec Madunice jsme odlévali nový zvon v tónině Ais2 o váze 40 kg. Zvon se na domě smutku na místním hřbitově. Na výstavbě domu se podíleli místní firmy, které připravili i zvoničku, do které se umístil zvon. Přáním místních bylo, aby pohon zvonu nerušil výhled na zvon. Proto jsme instalovali všechny komponenty pohonu zvonu nad jeho osu, nahoru pod stříšku zvoničky.