Zvonkohra Nový Jičín

prosinec 2013

V závěru roku 2013 jsme instalovali zvonkohru se 17 zvonky v Novém Jičíně. Zvonkohra je umístěna na věži Radnice. Základem jsou samozřejmě přesně laděné zvony, které jsou střídavě zavěšeny na ocelové konstrukci tak, aby byla hmotnost rovnoměrně rozložena. Hlavní kotvení je do betonových pilířů a aby se předešlo rezonancím do konstrukce, jsou zvony odděleny tlumícím materiálem.
Dalším velmi důležitým prvkem jsou řídící hodiny, které umožňují on-line hraní na zvonkohru a zároveň k ukládání těchto melodií do paměti. Hodiny lze libovolně programovat a přiřazovat k časům nahrané melodie. Zákazník byl při předávání zvonkohry opravdu velmi spokojený což nás potěšilo a přidalo další energii do další práce.
Celou akci jsme stihli za 8 týdnů od uzavření výběrového řízení.