Produkty k této službě

Školní rozhlas

Školní rozhlas je zařízení, které se využívá především ve škole (základní, střední ) pro oznamování různých informací pro všechny žáky, studenty, učitelský a profesorský sbor. Nesporná výhoda je, že z jednoho místa lze oslovit a informovat všechny lidi na ozvučeném místě.

Vybavení školního rozhlasu se skládá s několika částí:

  • Rozhlasová ústředna - zařízení, které slouží jako zdroj signálu pro rozvody osazené reproduktory. Jedná se většinou o zesilovač na jehož výstupu je převodní transformátor dimenzovaný dle potřebného výkonu  tak, aby byla dostatečná hlasitost na všech místech ozvučovaného objektu. rozhlasová ústředna v dnešní době, už vypadá jako počítač a většinou už je koncipovaná jako skříňka určená pro postavení na stůl nebo pro zabudování do 19" rozvaděče.
  • 100 V reproskříňky  - zařízení, většinou umístěné na zdi v prostoru, který chceme ozvučit. 100 V reproskříňě jsou v různém provedení ( nástěnné, stropní, sloupové ) a výkonu dle velikosti a využití  prostoru. Lze využít i regulátory hlasitosti buď pro jednotlivé reproskříňě nebo pro jednotlivé sekce ( zóny ) ozvučení.
  • 100 V rozvod - je tím myšleno vedení, kterým je rozveden 100 V signál po objektu. Rozvody tvoří dráty, které jsou členěny na jednotlivé zóny podle typu objektu nebo způsobu použití ozvučení
  • Zdroj signálu - je myšleno zařízení, který dodává signál do rozhlasové ústředny ( něktré ústředny mají zdroj signálu už zabudovaný ). Nejběžnějším zdrojem pro školní rozhlas je mikrofon, CD, rádio a v dnešní době se začíná využívat rozhlas i pro oznamování jednotlivých vyučovacích hodin, k tomuto účelu se připojí jak zdroj signálu školní hodiny SIRIUS s MP3 přehrávačem.


Produkty