Produkty k této službě

Věžní hodiny

Popis věžních hodin

Naším cílem je změna součastného stavu věžních hodinových zařízení včetně přesnosti chodu a četnosti údržby . Proto jsme doplnili náš výrobní program o vývoj a výrobu hodin a nových výrobky, které jsou nedílnou součástí komplexních hodinových instalací. Věžní hodiny bývaly vždy jednou z informací pro široké vrstvy obyvatel o čase. Stávající mechanické věžní stroje mají svůj zenit přesnosti a spolehlivosti za sebou, proto je třeba postupně tato zařízení renovovat a některá již neopravitelná upravit na moderní elektronická zařízení, která pracují bez nároku na seřizování a složitou údržbu mechaniky , jako u starých věžních strojů. Staré věžní stroje se zakonzervují na památku příštím generacím, jako ukázku zručnosti a technického umu našich předků, kteří v ranném věku průmyslového rozvoje dokázali tato hodinová zařízení zhotovit a udržovat.

Naše nové elektronické systémy, které jsou všechny synchronizovány radio-signálem DCF z Frankfurtu nad Mohanem vysílaném na kmitočtu 77,5 kHz pro celou střední Evropu, můžeme instalovat za jakákoli stávající hodinová zařízení k všeobecné spokojenosti našich zákazníků.


Produkty

Řídící hlavní hodiny ANTONIUS
Řídící hlavní hodiny ANTONIUS

Hlavní řídící  hodiny ANTONIUS jsou určeny především pro použití v kostelích, ale i pro spínání v různých aplikacích. Skládají se ze základní desky s displejem a klávesnicí a výkonové desky se spínacími prvky pro věžní hodiny, elektromagnetická kladiva, vyzvánění zvonů a další pomocné funkce (Ovládání bezpečnostního relé, osvětlení hodin, zapínání topení). Deska se spínacími prvky je standardně umístěna v jedné skříni spolu s displejem a klávesnicí, ale pokud nejsou elektrické rozvody v kostele dostatečně dimenzovány, může být výkonová deska umístěna i jinde, než základní deska s klávesnicí a displejem. K jejich propojení složí datová komunikace RS 485 . Hodiny se dají rozšířit dalšími výkonovými deskami. Časové údaje hodin jsou synchronizovány přijímačem radiových signálů DCF popřípadě satelitním přijímačem GPS . Řídící hodiny ANTONIUS jsou nejvyšší modelovou řadou našich hlavních řídících hodin, které umožňují komfortně řídit všechny možné funkce v kostele nebo jiné budově, kde je vyžadováno spínání několika silových okruhů v časovém úseku. Pro použití v liturgických objektech je připraveno velké množství užitečných funkcí, keré usnadní obsluhu např.: předprogramovno na 100 let dopředu datum Velkého pátku a tím možnost automaticky vypnout pravidelné zvonění v tento svátek, naprogramované pohyblivé liturgické svátky, možnost spínání osvětlení podle západu a východu slunce.  Sekce Anděl páně je určena pro pravodelné zvonění vetšinou 3x denně, sekce Mše je určena pro naprogramování zvonění před bohoslužbami s možnosti samostatného vypnutí při nepřítomnosti faráře, Sekce Slavnostní zvonění slouží k naprogramování slavnostních dní a speciálního zvonění. Toto zvonění má přednast přd sekcí Mše. Pohřebního zvonění pro pravidelné zvonění " hrany " před dnem pohřbu. Pro lepší čitelnost a přehlednost je použit displej s 9 mm výškou znaků ve formátu 20 sloupců x 4 řádky. Podsvícení displeje se po 20 minutách od naposledy stisknuté klávesy nebo po zapnutí napájení vypne. Obsluhu usnadňuje graficky zpracovaná klávesnice se symboly pro jednotlivé funkce a světelné zobrazení zapnutí jednotlivých funkcí.

#MC1003 Detail produktu